Årsta – London

Fem elever åker till London på onsdag för att föreläsa om skola och lärande – #talasomTED

Det är fantastiskt att se hur dessa elever har tagit sig an uppgiften. Jag är så stolt och glad att jag blir gråtfärdig när jag tänker på den. Kanske beror det också på den där pirrande känslan i magen… Där tankar som ”Och sen då?”. ”Och hur ska fler elever få möjligheten?”

image

#talasomTED

image-8talasomted.se

Om konsten att tala – #talasomTED

Under ett antal veckor (ca. åtta) ska eleverna förbereda, skriva och muntligt
presentera ett tal eller en microföreläsning (ca. 1,5-3 minuter). Ämnet är fritt – målet är
att beröra lyssnaren.

Arbetet är uppdelat i fyra delar
DEL 1: Först en ”taldusch” där vi tittar på olika tal, analyserar och diskuterar innehåll
och presentation. Vi talar om olika ämnen. Eleven reflekterar, väljer ämne och gör en
tankekarta.
– Att välja ämne
– Introduktion

DEL 2: Sedan skriver eleverna själva talet med hjälp av sin tankekarta och en
skrivinstruktion uppdelad på fyra ”pusselbitar”. Kontinuerlig presentation av varje
pusselbit.
– Inledning (pusselbit 1)
– Din historia (pusselbit 2)
– Patos (pusselbit 3)
– Punch line (pusselbit 4)

DEL 3: Avslutningsvis lite finputs och pynt och mycket övning. Att kunna använda
olika talarstrategier och att hålla talet för så många som möjligt.
– Finputs och pynt och öva!
DEL 4: Presentation. Förberedelser och genomförande.
– Checklista

LADDA NER LÄRARHANDLEDNINGEN
TITTA OCH LYSSNA PÅ ELEVERNA
Följ Talasomted på Facebook
Följ @talasomted på Twitter