Läshäxan

cooltextLTGsmall.png

 

Läshäxan – ett träningsprogram för läsning

Under en sexveckors period i vintras introducerade jag eleverna i årskurs 4 för ett lästräningsprogram tillsammans med #Läshäxan.

Syftet med lästräningsprogrammet var naturligtvis att stimulera elevernas läsning.

Hela projektet gick ut på att eleverna följde lästräningsprogrammet tre gånger i veckan i skolan och två gånger i veckan hemma. Eleverna fick själva välja bok och under läsningen använde de strategin #tänkamedpennan – för att förstå och minnas.

Förberedelser:

Innan vi drog igång hämtade jag en hel hög med böcker från biblioteket som jag ställde fram i klassrummet. Det stod böcker framme vid tavlan, på bänkarna, i fönstret, i en påse på golvet(?!), i diskhon osv. Jag frågade eleverna vilken jag skulle börja att högläsa en sida ur? Jag hann bara läsa ur tre böcker den första lektionen, men alla tre ville någon fortsätta att läsa. Sedan gick vi ner i biblioteket så att alla fick välja två böcker var. En i skolan och en hemma.

Alla elever fick ett anteckningsblock för att tänka högt i! Vi kallar strategin #tänkamedpennan. Eleverna antecknar titel och författare samt stödord; personer, platser, problem, saker, egna kopplingar, ritar bilder osv.

Jag kopierade upp en hel hög med färgläggningskopior och lade fram massor av tuschpennor.
image
Classroom Timer Lite

Genomförande:

När eleverna kom in i klassrummet på morgonen hade jag bilden med Läshäxan och tidsangivelserna på tavlan.
Eleverna plockade fram sin bok, sitt anteckningshäfte och penna och sudd.
När alla var på plats startade jag tidtagningen på 15 minuter.
Alla läser och antecknar.
Efter 15 minuter ringer klockan. Då är det paus, eller för de som önskar så fortsätter lässtunden.
Jag startar tidtagningen igen, nu på 10 minuter.
Eleverna sitter individuellt eller i grupp och småpratar och ritar.
Efter 10 minuter ringer klockan och det är dags att byta tuschpennor mot sin bok igen.
Tidtagningen startar för sista gången, 15 minuter.

Uppföljning:

Varje fredag samlade jag in anteckningsblocket och läste igenom och kommenterade anteckningarna.
Under lässtunderna bad jag att få lyssna enskilt på eleverna när de läste högt ur sina böcker. Jag passade också på att ställa några frågor om deras tankar om läsning.
Några elever lyssnade på ljudbok men kunde ändå hänga med i samma aktivitet.

#läshäxan och den lilla bokvätten from Lottabo on Vimeo.

Det här är en film om #Läshäxan och hur arbetet med lästräningsprogrammet fungerar. Planen var att göra en 45 minuter lång film med steg-för-steg instruktioner. Men det blev en för tung film. Nu så här i efterhand tänker jag att jag skulle vilja ha en intervall-app på mobilen.
Ex.
START: En minutes förberedelser.
LÄS: 15 minuters lässtund
PAUS: 10 minuters paus.
LÄS: 15 minuters lässtund.
STOPP: Applåder kanske?