#talasomTED

image-8talasomted.se

Om konsten att tala – #talasomTED

Under ett antal veckor (ca. åtta) ska eleverna förbereda, skriva och muntligt
presentera ett tal eller en microföreläsning (ca. 1,5-3 minuter). Ämnet är fritt – målet är
att beröra lyssnaren.

Arbetet är uppdelat i fyra delar
DEL 1: Först en ”taldusch” där vi tittar på olika tal, analyserar och diskuterar innehåll
och presentation. Vi talar om olika ämnen. Eleven reflekterar, väljer ämne och gör en
tankekarta.
– Att välja ämne
– Introduktion

DEL 2: Sedan skriver eleverna själva talet med hjälp av sin tankekarta och en
skrivinstruktion uppdelad på fyra ”pusselbitar”. Kontinuerlig presentation av varje
pusselbit.
– Inledning (pusselbit 1)
– Din historia (pusselbit 2)
– Patos (pusselbit 3)
– Punch line (pusselbit 4)

DEL 3: Avslutningsvis lite finputs och pynt och mycket övning. Att kunna använda
olika talarstrategier och att hålla talet för så många som möjligt.
– Finputs och pynt och öva!
DEL 4: Presentation. Förberedelser och genomförande.
– Checklista

LADDA NER LÄRARHANDLEDNINGEN
TITTA OCH LYSSNA PÅ ELEVERNA
Följ Talasomted på Facebook
Följ @talasomted på Twitter